SelfLeaders | Stockholm – New ways of working with values and motivation – 25 January 2018
17800
eventbrite_events-template-default,single,single-eventbrite_events,postid-17800,wpi_db,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Stockholm – New ways of working with values and motivation – 25 January 2018

Stockholm – New ways of working with values and motivation – 25 January 2018

Details
Date:

January 25

Time:

08:30 am - 12:00 pm

Organizer

SelfLeaders

Venue

Epicenter (floor 5)

Mäster Samuelsgatan 36, 11157 Stockholm

Stockholm, SE, 11157


Hur kan din organisation skapa engagemang och riktning utifrån er gemensamma vision och värdegrund? Hur kan motivation, proaktivitet och samarbete stärkas i grupper? Nya perspektiv från forskningen kan ge oss svaren. 


Motiverade medarbetare som tar ansvar och samarbetar är en av de viktigaste faktorerna för långsiktig lönsamhet i organisationer. I sin bok Drivkraft har Daniel Pink sammanfattat över 30 års motivations-forskning. Exempelvis visar allt fler studier från skilda forskningsfält att externa motivationssystem tappar i kraft när det kommer till komplexa och kreativa uppgifter medan arbetet med värderingar och inre motivation blir allt viktigare. 


Frågan kvarstår dock hur man från ledningens och HR:s sida kan bidra till att skapa en kultur som tar tillvara på medarbetarnas inre drivkrafter och få dem att på djupet förstå och brinna för organisationens värderingar och mål. 


På SelfLeaders har vi specialiserat oss på att skapa kulturer där alla ser sig själva som ledare. Vi hjälper individer att integrera sina personliga drivkrafter med organisationens kultur och ledord. Det skapar tydlighet, lojalitet och engagemang på djupet. Samma metodik kan även användas vid exempelvis förändringsarbeten eller för att få med sig organisationen på en ny strategi.


Därmed har vi under de senaste åren, i samarbete med våra partnerbolag, utvecklat ett antal digitala verktyg för att hjälpa ledare och medarbetare utvecklas på riktigt. Övningarna inkluderar medvetenhet om värderingar, tre tydliga prioriteringar för varje vecka och månad och fler äkta dialoger mellan chef och medarbetare.


Välkommen att anmäla dig till en upplevelsebaserad halvdag där du får tillgång till den senaste forskningen och konkreta arbetssätt inom ledarskap, motivation och värderingsbaserad styrning.


Vi bjuder in även in Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan som gästtalare. Cecilia kommer att berätta om hur Vasakronan arbetar med att skapa en kultur av självledarskap och innovation i ett aktivitetsbaserat kontor.Vi hoppas att du vill och kan komma.


Begränsat antal platser (max 2 personer från samma företag kan anmäla sig till detta event). Detta event är endast för seniora HR professionella.